Čistenie a umývanie vo výškach

Čistenie fasád budov

Riasami je najčastejšie napadnutá severná strana budov. V prípade, že tomuto problému nevenujete dostatok času, mikroorganizmy dokážu znehodnotiť celú vašu fasádu. Jedná sa najmä o riasy a čierne plesne, ktoré sú škodlivé aj pre zdravie človeka. Preto túto problematiku netreba podceňovať. Keďže sme spoločnosť poskytujúca výškové práce, vykonávame túto činnosť pomocou vysokozdvižných plošín, alebo kombináciou horolezeckého vybavenia a lanových techník.

Táto činnosť sa vo všeobecnosti vykonáva dvoma spôsobmi:

1. Nanesením ekologického prípravku nízkotlakovým rozprašovačom, prípadne technológiou AIRLESS na plochu fasády a jeho následným umytím veľkým objemom vody pomocou vysokotlakového zariadenia. Tento spôsob používame pri aplikácii produktov ISOKOR a POLYTEX.

2. Umytím fasády 60°C vodou pomocou vysokotlakového zariadenia s ohrevom a následnú aplikáciu prípravku nízkotlakovým prístrojom alebo technológiou AIRLESS. Tento spôsob sa používa v rámci náterového systému Caparol.

Treba si však uvedomiť, že samotné čistenie (bez následného náteru) neposkytne vašej fasáde patričnú ochranu.

Medzi najčastejšie požiadavky klientov patria:

 

  • Čistenie fasád budov od plesní
  • Čistenie zámkovej dlažby, chodníkov a terás
  • Čistenie oplechovania (oplášťovania) budov
  • Čistenie soklov od nánosov solí a blata

Čistenie priemyselných konštrukcií vo výškach

Tieto služby vykonávame pomocou priemyselných vysávačov a vysokotlakových čistiacich zariadení v halách a skladovým priestoroch spoločností, ktoré pôsobia hlavne v oblasti priemyselnej výroby a logistiky. Jedná sa o odstránenie prachu a rôznych nánosov súvisiacich s predmetom výroby. Čistenie sa vykonáva z dvoch hlavných dôvodov.

Prvým je, že prach má na svedomí respiračné a kožné problémy, ktoré môžu vyústiť až po rakovinu pľúc. Takže určite nie je zdraviu prospešný.

Tým druhým je dodržiavanie predpisov požiarnej bezpečnosti, pretože jemné častice prachu sú vysoko horľavé a tretím dôvodom je predĺženie životnosti strojov a zariadení. Z toho vyplýva, že by sme tieto činnosti nemali podceňovať. Čistenie a vysávanie vo výškach vykonávame najmä na týchto miestach:

• Čistenie stropných konštrukcií
• Čistenie osvetlenia hál
• Čistenie káblových rozvodov
• Čistenie vzduchotechniky
• Čistenie potrubí vo výškach
• Čistenie svetlíkov
• Čistenie žeriavov vo výškach
• Čistenie žľabov a zvodov
• Čistenie prachových zásobníkov
• Čistenie obilných síl
• Čistenie studní

Čistenie striech budov

Podobne ako u fasád, mikroorganizmami je taktiež najčastejšie napadnutá severná strana striech. Najmä na týchto miestach vzniká znečistenie v podobe machov, rias a lišajníkov. Takto napadnuté miesta dokážeme vyčistiť pomocou vysokotlakového zariadenia a vhodného prípravku na obmedzenie opätovného rastu mikroorganizmov. Vaša strecha bude opäť žiariť novotou a zabráni sa tým možnému narušeniu strešnej krytiny, ku ktorému dochádza v prípadoch, kedy sa situácia podcení. Tejto problematike sa venujeme v článku Je čistenie strechy dôležité?

• Čistenie striech rodinných domov
• Čistenie striech bytových domov
• Čistenie striech budov a hál
• Čistenie striech kostolov

Umývanie okien vo výškach

Pomocou horolezeckej techniky dokážeme umyť okná a žalúzie aj v tých najnedostupnejších miestach. Služby spoločnosti MANKI – Výškové práce zaujmú najmä správcov výškových budov, bytových domov a presklených objektov. Keďže sa jedná o ručné umývanie technikou rozmývača a stierky, s výsledkom budete určite spokojný. Podrobnejšie informácie zistíte po prečítaní článku s názvom Umývanie okien vo výškach. Akým činnostiam sa však venujeme najčastejšie?

• Umývanie okien vo výškach
• Postavebné umývanie okien
• Umývanie strešných svetlíkov
• Čistenie externých žalúzií
• Čistenie opláštenia fasády
• Čistenie parapet