Čistenie a umývanie vo výškach

Čistenie fasád budov

Riasami je najčastejšie napadnutá severná strana budov. V prípade, že tomuto problému nevenujete pozornosť, mikroorganizmy dokážu znehodnotiť celú vašu fasádu. Jedná sa najmä o riasy a čierne plesne, ktoré sú škodlivé aj pre zdravie človeka. Preto túto problematiku netreba podceňovať. Keďže sme spoločnosť poskytujúca výškové práce, vykonávame túto činnosť kombináciou horolezeckého vybavenia a lanových techník alebo pomocou vysokozdvižných plošín.

Táto činnosť sa vo všeobecnosti vykonáva dvoma spôsobmi:

 • Nanesením prostriedku na odstránenie biologických nečistôt nízkotlakovým rozprašovačom, prípadne technológiou AIRLESS a jeho následným umytím veľkým objemom vody pomocou vysokotlakového zariadenia. Tento spôsob používame pri aplikácii produktov ISOKOR a POLYTEX.
 • Umytím fasády vodou s teplotou maximálne 60°C pomocou vysokotlakového zariadenia a následnú aplikáciu prípravku nízkotlakovým prístrojom alebo technológiou AIRLESS. Tento spôsob sa používa v rámci náterového systému Caparol.

Treba si však uvedomiť, že samotné čistenie (bez následného náteru) neposkytne vašej fasáde patričnú ochranu.

Medzi najčastejšie požiadavky klientov patria:

 • Čistenie fasád budov od rias a plesní
 • Čistenie fasádneho oplechovania budov
 • Čistenie soklov od nánosov solí a blata
 • Čistenie zámkovej dlažby, chodníkov a terás

Čistenie rôznych typov konštrukcií 

Čistenie konštrukcií vykonávame pomocou priemyselných vysávačov a vysokotlakových čistiacich zariadení v halách a skladovým priestoroch spoločností, ktoré pôsobia hlavne v oblasti priemyselnej výroby a logistiky. Jedná sa o odstránenie prachu a rôznych nánosov súvisiacich s predmetom výroby. Čistenie sa vykonáva z dvoch hlavných dôvodov.

Prvým je, že prach má na svedomí respiračné a kožné problémy, ktoré môžu vyústiť až po rakovinu pľúc. 

Druhým dôvodom je dodržiavanie predpisov požiarnej bezpečnosti, pretože jemné častice prachu sú vysoko horľavé a tretím je predĺženie životnosti strojov a zariadení.

Z toho vyplýva, že by sme to nemali nemali podceňovať. Čistenie a vysávanie vo výškach vykonávame najmä na týchto miestach:

• Čistenie stropných konštrukcií
• Čistenie osvetlenia hál
• Čistenie káblových rozvodov
• Čistenie vzduchotechniky
• Čistenie potrubí vo výškach
• Čistenie svetlíkov
• Čistenie žeriavov vo výškach
• Čistenie žľabov a zvodov
• Čistenie prachových zásobníkov
• Čistenie obilných síl
• Čistenie studní

Čistenie striech budov

Podobne ako u fasád, mikroorganizmami je taktiež najčastejšie napadnutá severná strana striech. Najmä na týchto miestach vzniká znečistenie v podobe machov, rias a lišajníkov.

Takto napadnuté miesta dokážeme vyčistiť pomocou vysokotlakového zariadenia a vhodného prípravku na obmedzenie opätovného rastu mikroorganizmov.

Vaša strecha bude opäť žiariť novotou a zabráni sa tým možnému narušeniu strešnej krytiny, ku ktorému dochádza v prípadoch, kedy sa situácia podcení. Tejto problematike sa venujeme v článku Je čistenie strechy dôležité?.

Najčastejšie sa venujeme čisteniu:

 • Čistenie striech rodinných domov
 • Čistenie striech bytových domov
 • Čistenie striech priemyselných budov a hál
 • Čistenie striech kostolov

Umývanie okien vo výškach

Pomocou horolezeckého vybavenia a lanových techník dokážeme umyť okná a žalúzie aj v tých najnedostupnejších miestach.

Služby spoločnosti MANKI zaujmú najmä správcov výškových budov, bytových domov a presklených objektov.

Keďže sa jedná o ručné umývanie technikou rozmývača a stierky, s výsledkom budete určite spokojný. Podrobnejšie informácie zistíte po prečítaní článku s názvom Umývanie okien vo výškach.

Akým činnostiam sa však venujeme najčastejšie?

 • Periodické umývanie okien vo výškach
 • Postavebné umývanie okien
 • Umývanie strešných okien
 • Čistenie externých žalúzií
 • Čistenie parapet