ÚDRŹBA a servis vo výškach

Zhadzovanie snehu zo strechy

V zimnom období častokrát ohrozuje okoloidúcich padajúci sneh zo striech, prípadne visiace cencúle, ktoré je treba odstrániť. V neposlednom rade tak pomôžete streche, ktorá nesie neprimerane vysokú záťaž. Ako je to teda so statickým zaťažením? Veľké množstvo zadržaného snehu môže byť totiž príčinou zatekania predtým funkčnej strechy. Napadlo vám niekedy, aká je objemová hmotnosť snehovej masy?

  • čerstvo napadnutý sneh (prašan) váži okolo 100 kg/m3
  • uležaný sneh (niekoľko hodín až dní po napadaní) 200 kg/m3
  • starší sneh (zopár týždňov po napadaní) 300 kg/m3
  • mokrý sneh až 400 kg/m3

Ak uvažujeme, že na streche priemerného rodinného domu s plochou 100 m² sa nachádza 30 až 50 cm zľadovateného snehu, jeho celková hmotnosť môže dosiahnuť až 20 ton, teda 200 kg/m² . Na Slovensku sú strechy dimenzované na základe zaradenia do príslušnej snehovej oblasti a podľa STN EN sa hodnoty zaťaženia pohybujú od 75kg/m² – 225kg/m². Na zaťaženie 300 – 400kg/m³ sú dimenzované obvykle len konštrukcie striech v horách alebo ich blízkosti. Pri projektovaní striech v iných oblastiach bolo počítané približne so záťažou 100 – 150 kg/m2. Preto sa pri napadaní väčšieho množstva mokrého snehu v teplejších častiach Slovenska a pri väčšej hrúbke staršieho uležaného snehu v horských oblastiach odporúča jeho odstránenie. Tejto problematike sa podrobnejšie venujeme v článku s názvom Zhadzovanie snehu zo strechy.

  • Natieranie striech rodinných a bytových domov
  • Natieranie striech chát a rekreačných zariadení
  • Natieranie striech školských a vzdelávacích zariadení
  • Natieranie striech budov a hál
  • Natieranie striech kostolov
  • Natieranie striech hotelov

Oprava poškodených častí vo výškach

V tomto prípade je veľmi dôležitá analýza a včasné vyriešenie daného problému. Väčšinou sa totiž jedná o poškodenia, ktoré môžu mať za následok ohrozenie ľudského zdravia, prípadne ich majetku. Keďže sme vám k dispozícii 24h/denne, neváhajte a kontaktujte nás. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávame patria: • Rozbité okná • Pretekajúce strešné svetlíky • Poškodená vzduchotechnika • Poškodená klimatizácia • Poškodená kabeláž • Poruchy na streche • Poškodené klampiarske doplnky • Poškodené veľkoplošné reklamy

Kontrola spojovacích systémov

Najčastejšie sa jedná o kontrolu, tzn. dotiahnutie a výmenu matíc na silách, prípadne nosných konštrukciách vo výrobných halách a obchodných centrách. Rád by som vám pripomenul, že prevencia je omnoho menej nákladná, ako oprava alebo výmena už zdeformovaných častí. Nenechávajte všetko na poslednú chvíľu. Spojovací materiál, prípadne prvky spojovacích systémov totiž svojou funkciou spájajú minimálne dva materiály k sebe, takže ich absencia dokáže dané miesto (funkciu) oslabiť, prípadne úplne znefunkčniť.

Výmena žiaroviek a svietidiel

Jedná sa o výmenu vyhorených žiaroviek, prípadne žiariviek a poškodených svietidiel, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti na pracovisku, prípadne k škodám na majetku. Pri rekonštrukcii hál sa v niektorých prípadoch menia aj celé osvetľovacie systémy, takže staré typy za nové. Nie je tomu až tak dávno, keď sme boli zavolaní na výmenu nefunkčných žiaroviek za úspornejšie žiarivky v stropných častiach jednej z hál spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA Poprad.