Stavebné práce vo výškach

Tmelenie dilatačných škár

Najčastejšou príčinou vzniku prasklín na fasádach bytových a rodinných domov sú nepostrehnuteľné deformácie celej stavby. Väčšinu z nich je možné bez problémov vyplniť vhodným tmelom. Naskytá sa však otázka, ako sa dostanete k trhlinám, ktoré sú vo výške? Jednoducho. Kontaktujete firmu, ktorá ponúka služby v oblasti výškových prác. Tá vám pomôže, prípadne poradí. Ak si vyberiete práve nás, teda spoločnosť MANKI, budeme radi. Využitím horolezeckého vybavenia a lanových techník, prípadne použitím vysokozdvižných plošín sa dostaneme na miesta, kam noha bežného človeka nevkročí.

Ako sme spomínali, vyriešiť problém s drobnými prasklinami nie je zložité. Čo však s vodorovnými a zvislými širokými škárami na panelových domoch? Na čo vlastne slúžia?

Jedná sa o dilatačné škáry, ktoré prechádzajú celou výškou objektu a delia ho na dilatačné celky. Najčastejšie sa navrhujú na eliminovanie účinkov nerovnomerného sadania stavby a pohltenie dilatačných pohybov susedných stavebných konštrukcií. Ak je stavba plošného alebo líniového tvaru, je zrejmé, že v smere hlavných rozmerov bude dochádzať k absolútnym dĺžkovým zmenám. A tu prichádzajú na rad dilatačné škáry, ktorých úlohou je absorbovať dĺžkovú rozťažnosť, aby sa do konštrukcie nevnášalo napätie, ktoré by sa mohlo prejaviť vznikom trhlín.

Problém je v tom, že sú tieto škáry nepretržite vystavené zmenám poveternostných podmienok. Keďže sú otvorené, dochádza k ich zatekaniu a zbytočným únikom tepla. Ekonomickým riešením pri panelových domoch, ktoré nie sú zateplené, je použitie flexibilného akrylátového tmelu. Ten vytvára plastoelastický pretierateľný a vodotesný spoj, pod ktorý sa vkladá PE povrazec, prípadne PUR pena, ktorá zlepšuje termoizolačné vlastnosti škáry. Tmelenie dilatačných škár tvoria nasledovné operácie:

 1. mechanické vysekanie starého tmelu
 2. odstránenie pôvodnej izolácie
 3. dôkladné prečistenie škár
 4. hĺbkový penetračný náter
 5. izolácia škár použitím PUR peny, prípadne vyplňovacieho povrazca
 6. orezanie PUR penu
 7. aplikácia pružného tmelu
 8. premaľovanie tmelu fasádnou farbou

Demolačné a rozoberacie práce vo výškach

Každá stavba má svoju funkciu a životnosť. Časom sa dostavia konštrukčné či statické chyby, ktoré je potrebné v dohľadnej dobe riešiť. V prípade, že stavba stratila svoj účel, je potrebné uvoľniť priestor pre rast nových. Medzi najčastejšie demolácie patria:

 • Búranie komínov
 • Demolácia budov
 • Demolácia striech
 • Rozoberanie strešných krytín
 • Rozoberanie drevených krovov

Rozoberanie striech z plechu, škridle, alebo drevených šindľov je súčasťou prác v portfóliu našej firmy. Zaoberáme sa taktiež rozoberaním drevených krovov a iných konštrukcií, ktoré sa s ohľadom na bezpečnosť musia realizovať postupne. Pri demolácií budov je taktiež nevyhnutná pomoc našich pracovníkov, pretože častokráť sa rozoberajú zhora nadol, ako napríklad komíny.

Oprava striech a klampiarske práce

Zaoberáme sa opravou strešnej krytiny na kostoloch, rodinných a obytných domoch, či už ide o škridlu, plech alebo šindeľ. Zatekanie strechy je nežiadúcim faktorom a spôsobuje viacero problémov. Z dlhodobého hľadiska ide hlavne o prehnitie krovu, čo má za následok ohrozenie statiky a vlhnutie stien a stropov. Medzi najčastejšie vykonávané práce patrí:

 

 • Oprava strešnej krytiny
 • Oprava odkvapových systémov
 • Oprava klampiarskych doplnkov
 • Osádzanie snehových lapačov
 • Oprava komínov

Oprava fasád budov vo výškach

Keďže väčšina obitných domov bolo postavených pred desaťročiami, nemôžeme očakávať, že nás prežijú bez ,,ujmy na svojom zdraví,,. Aby mohli slúžiť našim potrebám, nesmieme zabúdať na priebežný servis a údržbe. Medzi najčastejšie práce patria:

 

 • Oprava fasád domov a budov
 • Murárske práce vo výškach
 • Tmelenie a silikónovanie prasklín
 • Oprava a rekonštrukcia komínov