Ukážky projektov

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu – Sučany

Náter plechovej strešnej krytiny

9

Súpis vykonaných prác

 • Vyčistenie strešnej krytiny vysokotlakovým čistiacím zariadením
 • Ručné mechanické dobrusovanie pomocou špachtlí a kef
 • Pozametanie a následné povysávanie úlomkov starej nesúdržnej farby
 • Ručná aplikácia špeciálneho náteru na nevyzretú časť pozinkovanej krytiny
 • Aplikácia základného a vrchného alkyduretánového náteru technológiou AIRLESS

Hotel Hrebienok Resort II – Starý Smokovec

Náter dreveného fasádneho obkladu

9

Súpis vykonaných prác

 • Príprava povrhu – očistenie a lokálne prebrúsenie obkladu
 • Náter drevených profilov ochranným olejom zn. Osmo v dvoch vrstvách

RONA – 5 star glass – Lednické Rovné

Obnova štítovej reklamnej plochy

9

Súpis vykonaných prác

 • Demontáž písmen loga a zvesenie veľkoplošnej reklamy
 • Vyčistenie fasády vysokotlakovým čistiacím zariadením
 • Vyčistenie a natretie nosnej konštrukcie reklamy
 • Ručná aplikácia základného epoxidového náteru pomocou štetcov a valčekov
 • Ručná aplikácia vrchného polyuretánového náteru pomocou štetcov a valčekov
 • Nalepenie natretých písmen loga a zavesenie zrepasovanej veľkoplošnej reklamy

Chemosvit Folie, s.r.o. – Poprad

Vyčistenie vzduchotechniky

9

Súpis vykonaných prác

 • Demontáž mriežok nasávacích otvorov a regulačných klapiek
 • Vyčistenie vonkajších mriežok a vnútorných klapiek mechanicky
 • Vyčistenie vonkajších mriežok a vnútorných klapiek chemickou pračkou
 • Opätovná montáž vnútorných klapiek a potom aj vonkajších mriežok
 • Povysávanie vrchných častí vzduchotechniky 
 • Odprášnenie jednotlivých stien pomocou priemyselných vysávačov

Zberné suroviny ROBUS, s. r. o. – Krupina

Demontáž strechy a náter konštrukcie

9

Súpis vykonaných prác

 • Demontáž starého bleskozvodu, antén a iných oceľových častí
 • Demontáž strešnej krytiny z trapezového plechu
 • Demontáž drevených konštrukčných hranolov (strešnej konštrukcie)
 • Vyčistenie oceľovej konštrukcie vysokotlakovým čistiacim zariadením
 • Ručné dobrusovanie flexi brúskami, špachtľami a kefami
 • Ručná aplikácia transparentného náteru – blokátor hrdze
 • Ručná aplikácia základného a vrchného polyuretánového náteru

Základná škola – Veľké Kozmálovce

Vyčistenie fasády a náter plechovej strechy

9

Súpis vykonaných prác

 • Aplikácia fasádneho čističa na odstránenie organických nečistôt
 • Vyčistenie fasády pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia
 • Demontáž bleskozvodu a oceľových antén
 • Vyčistenie strešnej krytiny pomocou benzínových čistiacich zariadení
 • Aplikácia základného a vrchného polyuretánového náteru technológiou AIRLESS

Krauss Maffei – Sučany, okr. Žilina

Náter oceľovej konštrukcie

9

Súpis vykonaných prác

 • Demontáž pozinkovaných podlahových roštov
 • Vyčistenie konštrukcie vysokotlakovými benzínovými zariadeniami
 • Ručné dobrusovanie pomocou flexi brúsok, špachtlí a kef
 • Povysávanie úlomkov starej farby z okolia konštrukcie pomocou priemyselného vysávača
 • Ručná aplikácia základnej vrstvy a medzivrstvy použitím epoxidovej farby
 • Ručná aplikácia vrchnej vrstvy použitím polyuretánovej farby
 • Opätovná montáž pozinkovaných podlahových roštov

Farnosť Milošova, okr. Čadca

Obnova fasády kostolnej veže a fary

9

Súpis vykonaných prác

 • Vyčistenie fasády veže pomocou vysokotlakového benzínového čistiaceho zariadenia
 • Stavebné opravy týkajúce sa vypadnutých a zvetraných častí fasády
 • Ručná aplikácia penetračného náteru obohateného vláknami – BAUMIT FillPrimer
 • Ručná aplikácia prvej a druhej vrstvy BAUMIT SilikonColor 
 • Oprava a inštalácia nových klampiarskych doplnov
 • Aplikácia prostriedku na odstránenie organických nečistôt, plesní a rias z fasády fary
 • Vyčistenie fasády pomocou vysokotlakového benzínového čistiaceho zariadenia
 • Ručná aplikácia penetračného náteru obohateného vláknami – BAUMIT FillPrimer
 • Ručná aplikácia prvej a druhej vrstvy BAUMIT SilikonColor

Rodinný dom – Vranie, okr. Žilina

Renovácia domu a jeho okolia

9

Súpis vykonaných prác

 • Orezanie ovocných stromov, ktoré sa opierali o strešnú krytinu
 • Výrub a orezanie kríkov z okolia rodinného domu
 • Oprava dreveného obitia a podbitia z tatranského profilu
 • Demontáž starých balkónových zábradlí
 • Pretmelenie hrebenáčov na strešnej krytine
 • Oprava a výmena starých poškodených škridlí
 • Vyčistenie strešnej krytiny a komína pomocou benzínového vysokotlakového zariadenia
 • Vyčistenie odkvapového systému a okolia rodinného domu od uvoľnených machov
 • Aplikácia prostriedku na odstránenie organických nečistôt, plesní a rias z fasády domu
 • Vyčistenie fasády pomocou vysokotlakového benzínového čistiaceho zariadenia
 • Opravy poškodených časti fasády na viacerých miestach
 • Natiahnutie škrabanej omietky na fasádu v prednej a zadnej časti domu
 • Zakrytie a olepenie potrebných častí rodinného domu
 • Ručný náter komína transparentnou impregnačnou látkou proti nasiakavosti
 • Ručný náter prvej vrstvy farby BAUMIT SilikonColor s prímesou AntiPilz 
 • Ručný náter druhej vrstvy farby BAUMIT SilikonColor s prímesou AntiPil

Klauke Slovakia s.r.o. – Dolný Kubín

Náter fasády

9

Súpis vykonaných prác

 • Demontáž svetelných reklám a ich následné vyčistenie 
 • Vyčistenie fasády vysokotlakovými benzínovými zariadeniami
 • Pozakrývanie a olepenie častí fasády, akými sú okná, parapety, svetlá a kamery
 • Aplikácia špeciálnej polyuretánovej náterovej hmoty technológiou AIRLESS
 • Opätovná montáž a zapojenie svetelných reklám do elektrickej siete
 • Finálne odlepenie krycích fólií z fasády výrobnej haly a jej okolia

Farnosť Kojšov, okr. Gelnica

Náter plechovej strešnej krytiny

9

Súpis vykonaných prác

 • Vyčistenie strešnej krytiny vysokotlakovými benzínovými zariadeniami
 • Vyčistenie odkvapového systému od uvoľnenej nesúdržnej farby
 • Ručné dočisťovanie pomocou špachtlí a kef a následné pozametanie odpadu
 • Aplikácia základnej vrstvy farby AIRLESS technológiou – bezvzduchové striekanie
 • Aplikácia vrchnej vrstvy farby AIRLESS technológiou – bezvzduchové striekanie
 • Ručné vyčistenie parapet a klampiarskych doplnkov
 • Ručný náter parapet pomocou štetcov a valčekov

Rodinný dom – Žilina

Náter strešnej krytiny

9

Súpis vykonaných prác

 • Vyčistenie strešnej krytiny pomocou benzínového čistiaceho zariadenia
 • Pozakrývanie a olepenie potrebných častí strechy (strešné okná a komín)
 • Aplikácia základného epoxidového náteru technológiou AIRLESS
 • Aplikácia vrchného polyuretánového náteru technológiou AIRLESS
 • Ručný náter balkónového zábradlia
 • Náter garážovej brány
Logo Aupark. Profi vyskove prace Manki.
Logo VSE. Profi vyskove prace Manki.
Logo Eurovia. Profi vyskove prace Manki.
Logo Whirpool. Profi vyskove prace Manki.
Logo Galéria Martin. Profi vyskove prace Manki.
Logo DUSLO. Profi vyskove prace Manki.
Logo Kosit. Profi vyskove prace Manki.

Chcete cenovú
ponuku?

Každá naša práca si vyžaduje osobitný prístup. To je hlavný dôvod, prečo nemáme fixný cenník.

Radi vám však vypracujeme cenovú ponuku, ktorá je ZDARMA. Stačí, ak vyplníte tento formulár, prípade aj s fotodokumentáciou. Nahrať môžete súbory vo formáte JPG, JPEG, PNG a GIF do veľkosti 10 MB.

Po vyplnení stačí formulár odoslať a my vás kontaktujeme.

Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.