Maľovanie striech a fasád

Natieranie striech budov a kostolov

Najdôležitejšou časťou v rámci pracovného postupu je príprava povrchu, teda očistenie od prachu, mastnoty a nesúdržnej starej farby. Túto činnosť vykonávame vysokotlakovým čistiacim zariadením, ktorý je na benzínový pohon, takže jediné čo od vás potrebujeme je prívod vody. Na čistenie strechy používame produkty od firmy HAGMANS a ISOKOR, ktoré strešnú krytinu umyjú a zároveň aj odmastia. Netreba zabudnúť na vybrúsenie hrdzavých miest, prípadne opravu nájdených defektov. Povrch musí byť pred náterom dokonale vyčistený.

Druhým krokom je nanášanie antikorovej základnej farby odpovedajúcej druhu materiálu, z ktorého je strešná krytina vyrobená. Následne sa aplikuje vrchná vrstva v jednom alebo dvoch náteroch. Na náter striech používame akrylové farby značky HAGMANS, prípadne polyuretánové farby značiek MADRONA a HELIOS. Nový náter nielen predĺži životnosť strechy, ale aj obnoví jej vzhľad, čím zvýši trhovú hodnotu celej stavby.

Medzi najčastejšie realizované projekty patria rodinné a bytové domy, kostoly, výrobné haly a v neposlednom rade rekreačné zariadenia a chaty. Keďže sme spoločnosť ponúkajúca výškové práce, na streche sa pohybuje pomocou horolezeckého vybavenia a lanových techník, prípadne pomocou vysokozdvižných plošín. Viac informácií o pracovnom postupe sa dočítate v článku Náter strechy svojpomocne?.

 • Natieranie striech rodinných a bytových domov
 • Natieranie striech chát a rekreačných zariadení
 • Natieranie striech školských a vzdelávacích zariadení
 • Natieranie striech budov a hál
 • Natieranie striech kostolov
 • Natieranie striech hotelov

Maľovanie fasád bytových domov a kostolov

Základom je opäť príprava podkladu fasády, ktorý musí byť dôkladne vyčistený a zbavený trhlín, nesúdržných častí, prípadne vydutých omietok. Následne sa nanesie penetračná látka, ktorá ju spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí jej povrch. Na vyschnutie je potrebných 4 až 12 hodín (treba sa riadiť technickým listom). Až potom je možné pristúpiť k samotnému nanášaniu farby. Tá sa aplikuje horolezeckou technikou alebo vysokozdvižnými plošinami pomocou valčeka a štetca, prípadne pomocou striekacieho bezvzduchovévo zariadenia AIRLESS v dvoch vrstvách. Obnovy fasád sa realizujú hlavne na rodinných a bytových domoch, kostoloch, výrobných halách a podnikoch. Na náter fasád používame farby renomovaných značiek ako Baumit, Caparol, Helios, Düfa a ProfiTec.

 • Maľovanie fasád rodinných domov
 • Maľovanie fasád bytových domov
 • Maľovanie fasád budov a hál
 • Maľovanie fasád kostolov a chrámov

Maľovanie a natieranie priemyselných konštrukcií

Natieranie priemyselných konštrukcií prebieha v podstate podobne ako náter striech. Opäť je najdôležitejšia príprava povrchu, jeho dôkladné očistenie a vybrúsenie od nesúdržnej farby, hrdze, rôznych mastnôt a nečistôt. Týmto sa zaoberá konkrétne norma ISO 12944 – Ochrana kovových konštrukcií pomocou náteru.

Netreba zabúdať na to, že za kvalitným náterom stojí vždy kvalitne očistený podklad. Až potom sa môžeme pustiť do aplikácie základného antikorózneho náteru a následne do vrchného náteru v jednej alebo dvoch vrstvách. Medzi ďalšie často realizované práce patrí: 

 • Natieranie konštrukcií
 • Maľovanie komínov
 • Natieranie stožiarov
 • Natieranie mostov a žeriavov
 • Maľovanie obilných síl
 • Maľovanie prachových zásobníkov
 • Maľovanie nádrží a potrubí
 • Natieranie hydroglóbusov

Maľovanie reklám na fasády budov

Jedná sa o špecifickú prácu vo výškach, na ktorú používame šablóny vytvorené reklamnou agentúrou, s ktorou spolupracujeme. Prvým krokom je inštalácia predpripravených šablón do správnej pozície či už na fasádu, alebo komín. Následné sa ich vnútorný priestor obkreslí, čo vytvorí uzavretý základ – tzv. obsah, ktorý následne vymaľujeme.

 

 • Maľovanie reklám na bytové domy
 • Maľovanie reklám na komíny
 • Maľovanie reklám na budovy