Naše výškové práce

Naše služby poskytujeme v rámci Žiliny a celého Slovenska.

Stavebné práce vo výškach

Tmelenie dilatačných škár

Oprava fasád budov vo výškach
Oprava striech a klampiarske práce
Demolačné a rozoberacie práce vo výškach

Maľovanie a natieranie

Natieranie striech budov a kostolov
Maľovanie fasád budov a kostolov
Natieranie priemyselných konštrukcií
Maľovanie reklám na fasády budov

Čistenie a umývanie vo výškach

Čistenie fasád budov
Čistenie striech domov a kostolov
Umývanie okien a žalúzií vo výškach
Čistenie priemyselných konštrukcií

Montáž a demontáž vo výškach

Montáž a demontáž reklám vo výškach
Montáž a demontáž osvetlenia a ozvučenia
Montáž zariadení a konštrukcií vo výškach
Montáž sietí a hrotov proti vtákom

Údržba a servis vo výškach

Zhadzovanie snehu zo strechy
Oprava poškodených častí vo výškach
Kontrola spojovacích systémov
Výmena žiaroviek a svietidiel vo výškach

Rizikové pílenie stromov

Rizikové pílenie a orezávanie stromov
Revízne obhliadky komínov
Osádzanie okien a dverí
Lanové a adrenalínové atrakcie