Spojte sa s nami

Ing. Ján Sabol

Konateľ a zakladateľ

Fakturačné údaje

MANKI s.r.o.
Veľká okružná 17, 010 01 Žilina

►  IČO: 52427277

►  DIČ: 2121021947

►  IČ DPH: SK2121021947

►  IBAN: SK13 7500 0000 0040 2882 5360

Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 72474/L