Montáž a demontáž vo výškach

Montáž a demontáž reklám vo výškach

 • Montáž reklamných plachiet a bannerov na fasády budov
 • Montáž konštrukcií na uchytenie bannerov
 • Výmena visiacich reklám v obchodných centrách
 • Montáž reklamných tabúľ
 • Montáž svetelných reklám
 • Montáž 3D reklám vo výškach

Montáž a demontáž osvetlenia a ozvučenia

Svetlo a zvuky sú súčasťou nášho každodenného života. Montáž a servis svietidiel a ozvučenia však nie je vždy jednoduchý, prípadne ľahko dostupný. Za pomoci horolezeckých techník, prípadne vysokozdvižných plošín vieme zabezpečiť bezpečnú výmenu, montáž a demontáž rôznych typov zariadení vo výškach najmä v halách, skladoch a verejných priestoroch.

• Montáž a demontáž svietidiel
• Výmena žiaroviek a žiariviek
• Inštalácia ozvučenia na koncertoch

Montáž zariadení a konštrukcií vo výškach

 • Opláštenie budov
 • Lapače snehu na strechách
 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž odkvapových systémov
 • Montáž antén a satelitov
 • Montáž čiapočiek na komíny
 • Montáž klimatizácie na fasádu
 • Vetracie mriežky na fasádu atď.

Montáž sietí a hrotov proti vtákom

 • Hroty proti holubom a lastovičkám
 • Zábrany a ochrany proti lastovičkám
 • Sieť proti vtákom
 • Atrapy dravcov