Umývanie okien vo výškach

Umývanie okien a presklených plôch

Chcete obnoviť vzhľad vašej budovy a dopriať si čistý výhľad? Neváhajte a kontaktujte nás. Umývanie okien, žalúzií, strešných svetlíkov a fasád realizujeme pre výškové budovy, bytové domy a objekty s presklenými plochami. Táto práca si vyžaduje skúsených pracovníkov, ktorí dokonale ovládajú prácu s lanom, keďže v rámci jedného dňa menia istiace stanovište aj 15-20krát. Väčšinu okien umývame lanovou technikou, pomocou horolezeckého vybavenia, ale sú situácie, kedy sú potrebné aj prenosného lešenia, prípadne vysokozdvižné plošiny.

Metódy na umývanie okien

Na umývanie okien sa v dnešnej dobe používajú rôzne metódy. Momentálne je trend v umývaní ionizovanou, tzv. demineralizovanou vodou. Práca je vykonávaná pomocou teleskopického systému IONIC, s ktorým pracovník priamo zo zeme umyje okná až do výšky 25m. Táto metóda je samozrejme lacnejšia, keďže na prácu nie sú potrební výškoví špecialisti. Ako je to však s kvalitou? Nebojím sa tvrdiť, že zručný výškový pracovník umyje okno lepšie ako novodobé technológie. Je to hlavne kvôli tomu, že sa nachádza priamo pred oknom a má možnosť odstrániť každú pavučinu, stopu po farbe, silikóne, prípadne vtáčí trus. V neposlednom rade vie opraviť tesnenie, prípadne zdokumentovať neočakávané poruchy.

Akým spôsobom to robíme my?

Príprava

 • Prvým krokom je vybudovanie kotviacich stanovíšť. Keďže sa jednotlivé okná na budove umývajú smerom zhora nadol, proces je rozdelený na spusty, teda zlanenia jednotlivých pásov. Ak to šírka okna dovolí umývajú sa 2 okná naraz, takže pracovník visí na lane umiestnenom medzi nimi.
 • Následne si pripravíme čistiacu zmes, ktorá je kombináciou čističa TANEX AZ 70 (bez rozpúšťadiel) a teplej vody v pomere 20ml/1l.
 • Na prácu potrebujeme tieto pomôcky:
  vedro s držiakom rozmývača
  45cm rozmývač na nanesenie vody
  35 – 45cm profi stierka na stiahnutie vody
  švédska utierka
  prísavka na sklo

Pracovný postup

 • Keď máme veci nachystané, oblečieme si pracovný postroj, zaistíme sa do lana a môžeme sa pustiť do práce. Pomocou rozmývača tzv. krúživými pohybmi nanesieme rozrobený koncentrát, ktorý vzápätí stiahneme z okna stierkou. V tomto kroku je veľmi dôležitá technika, keďže okno musí byť dokonale čisté, bez šmúh, špiny a stekancov. Existujú dve často používané metódy a to sťahovanie od ľavého okraja po pravý (prípadne naopak), alebo technikou dokonalého steru, ktorý je typický oblúkovými ťahmi. Každopádne musí byť pohyb plynulý, aby bolo okno vo finále nádherne čisté. Pracovné pomôcky ako rozmývač a stierku je dobré mať poistené proti prípadnému pádu lankami.
 • Po vystierkovaní celej plochy použijeme švédske utierky na vytretie okrajov okien a parapetných dosák.
 • Okno je čisté a môžeme zlaniť k ďalšiemu. Po umytí všetkých okien v jednom spuste sa vraciame na strechu s vedrom čistej vody a spustíme sa k ďalšiemu pásu. Proces sa teda neustále opakuje až do bodu, keď bude celá budova ,,umytá,,.

Čo sa píše v zákone?

Nezabúdajte však, že umývaním okien sa zaoberá aj Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z., konkrétne príloha č. 3. Tá obsahuje mimo iné aj minimálne lehoty čistenia okien. Ak  teda máte pocit, že umytie okien administratívnych, prípadne ostatných priestorov je na vašej dobrej vôli, tak sa mýlite. Čo konkrétne sa k danej problematike v nariadení píše? Ako často je teda potrebné okná umývať?

 • Okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí – najmenej dvakrát do roka
 • Okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí – najmenej štyrikrát do roka zvnútra a dvakrát do roka zvonku
 • Okná miestnosti s veľkým znečistením vonkajšími vplyvmi – najmenej štyrikrát do roka, zvnútra aj zvonku

Venujeme sa aj:

 • Postavebné umývanie okien
 • Umývanie strešných svetlíkov
 • Čistenie externých žalúzií
 • Vysokotlakové čistenie fasád
 • Čistenie reklám vo výškach
 • Čistenie konštrukcií